การขอใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

  logo-ppao-150
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 206 หมู่ 4 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
  จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์. 0 5598 7718 – 20 โทรสาร. 0 5598 7718 – 20 ต่อ 410
  Phitsanulok Provincial Administrative Organization, 206 Moo 4 Phitsanulok – Wangthong Road, Samokhae sub-district,
  Mueang Phitsanulok district, Phitsanulok province, 65000
  Tel. +66 5598 7718 / 19 / 20 Fax. +66 5598 7718 / 19 / 20 Ext. 410 E-Mail : ppao@ppao.go.th